Ochrana zdraví

Včasné ošetření zraněného člověka může zachránit nejen jeho život, ale může také zamezit možným zdravotním následkům. Ochranu zdraví na pracovišti není dobré podceňovat, a to z mnoha důvodů:

1. Bezpečnost

  • Bezpečnost je jednou ze základních podmínek na pracovišti.

  • Zodpovědný přístup v ochraně zdraví přispěje ke klidu nejen vedoucích, ale i samotných pracovníků.

2. Právní předpisy

  • Dle zákoníku práce platí povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vztahuje se na všechny osoby, které se s jeho vědomím na pracovišti zdržují. Více informací k související legislativě najdete zde.

3. Úspora peněz

  • Při časném a správném ošetření se předchází horším zraněním. Zaměstnanci tedy nejsou dlouhou dobu v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel nepřichází zbytečně o peníze.

  • Pracoviště zařízené dle právních předpisů nemůže být u případného soudu z tohoto důvodu napadnutelné.

Reference