K čemu slouží stromové ochranné mříže?

Litinové ochranné mříže ke stromům zajišťují bezpečnost a péči o zelené plochy

Litinové ochranné stromové mříže jsou klíčovými prvky ve veřejném prostoru, které slouží k ochraně stromů a zároveň poskytují estetický prvek pro městské prostředí. Tyto mříže mají široké využití ve městech, parcích, a na veřejných prostranstvích, kde chrání stromy před mechanickým poškozením a zároveň umožňují jejich zdravý růst. V tomto článku se podíváme na to, jak a proč se litinové ochranné stromové mříže používají.

 

Funkce litinových ochranných stromových mříží

Litinové ochranné stromové mříže mají několik důležitých funkcí:

  1. Ochrana stromů: Mříže chrání kořeny a kmeny stromů před mechanickým poškozením způsobeným chůzí, jízdou aut, nebo dalšími vnějšími vlivy. To je zvláště důležité v městském prostředí, kde jsou stromy vystaveny zvýšenému riziku poškození.

  2. Bezpečnost chodců: Litinové mříže zajišťují bezpečnost chodců tím, že jim brání v přístupu do okolí stromů, kde by mohlo být nebezpečí pádu v důsledku nerovného povrchu nebo poklesu kořenů.

  3. Estetický prvek: Mříže přidávají estetickou hodnotu veřejným prostranstvím. Díky svému designu a materiálu, litině, mohou být mříže elegantní a atraktivní součástí městského prostředí.

Kde se používají litinové ochranné stromové mříže

Litinové ochranné stromové mříže se využívají na různých místech ve městech a veřejných prostranstvích:

  1. Ulice a náměstí: Jsou umístěny podél chodníků a náměstí, kde chrání stromy rostoucí v blízkosti silnic a zároveň zlepšují bezpečnost pro chodce.

  2. Parky a zahrady: V parcích a zahradách jsou mříže instalovány kolem stromů, aby chránily zelené plochy a přispívaly k estetickému vzhledu.

  3. Obchodní a rezidenční oblasti: V okolí obchodních či rezidenčních budov jsou mříže často umisťovány k ochraně stromů a k zachování zelených prvků ve městě.

 

 

Proč jsou litinové ochranné stromové mříže důležité

Litinové ochranné stromové mříže jsou důležitými prvky ve veřejném prostoru z několika důvodů:

  1. Ochrana zelených ploch: Pomáhají chránit stromy, které přispívají k čistému ovzduší, estetice a kvalitě života ve městě.

  2. Bezpečnost veřejnosti: Zlepšují bezpečnost chodců tím, že jim brání v blízkém kontaktu se stromy a minimalizují riziko úrazů.

  3. Estetický vzhled: Přidávají estetickou hodnotu veřejným prostranstvím a podporují příjemné a přírodní prostředí v městském prostoru.

Litinové ochranné stromové mříže jsou nezbytnými prvky pro péči o zelené plochy ve městech. Jejich správné umístění a použití přináší mnohostranné výhody pro městské prostředí, zvyšuje bezpečnost a přispívá k atraktivitě veřejného prostoru.

 

Nabízíme čtvercové i kruhové mříže ke stromům včetně instalačního rámu pro přípravu do dlažby.