Povinnosti správce komunikací v zimních měsících

Blíží se nám období zimních měsíců a s tím spojené některé povinnosti obcí a měst při zimní údržbě pozemních komunikací

Správce komunikací, často označovaný také jako komunální nebo obecní správa, má v mnoha oblastech povinnost starat se o cesty a chodníky během zimního období. Tato povinnost spočívá v zajištění bezpečnosti a pohyblivosti občanů a motoristů, kteří využívají tyto komunikace. Zde jsou některé základní povinnosti správce komunikací v zimním období:

  1. Posypové a odstraňovací práce: Správce komunikací má povinnost zajistit, aby byly cesty a chodníky udržovány bezpečné a průchodné i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. To zahrnuje pravidelné posypové práce s použitím soli, písku nebo jiných posypových materiálů, které minimalizují zledovatění a kluzkost povrchů.
    Pro lokální skladování posypových materiálů slouží především sklolaminátové nádoby na zimní posyp s dávkovačem materiálu.

  2. Odklízení sněhu: Správce komunikací je povinen odklízet sníh z cest a chodníků tak, aby byly dostatečně široké a bezpečné pro pohyb. Odklízení sněhu může zahrnovat použití sněhových pluhů, fréz a jiných strojů.

  3. Prioritizace oblastí: Správce komunikací musí určit priority, které určí, které komunikace budou ošetřeny a udržovány jako první. Obvykle se prioritizují hlavní silnice, důležité průjezdní cesty, školy, nemocnice a další kritická místa.

  4. 24/7 služba: V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být vyžadováno, aby správce komunikací měl k dispozici 24hodinovou pohotovostní službu. To umožňuje rychlou reakci na měnící se podmínky.

  5. Sledování povětrnostních podmínek: Správce komunikací musí monitorovat povětrnostní předpovědi a aktuální podmínky, aby mohl plánovat a provádět údržbu komunikací v souladu s potřebami.

  6. Informování veřejnosti: Správce komunikací by měl informovat veřejnost o opatřeních přijatých během zimního období a poskytovat rady týkající se bezpečnosti na cestách a chodnících.

  7. Spolupráce s dalšími orgány: V některých případech může být nutné spolupracovat s místními orgány, policií a dalšími institucemi při koordinaci údržby komunikací během nepříznivých povětrnostních podmínek.

  8. Pravidelná údržba zařízení: Kromě akcí v zimním období je důležité také pravidelně udržovat stroje a vybavení pro posypové a odstraňovací práce, aby bylo vždy připraveno k použití.

Povinnosti správce komunikací v zimním období jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a pohyblivosti veřejnosti. Důkladná plánování, dobrá koordinace a odpovídající vybavení jsou nezbytné pro úspěšné splnění těchto povinností.

>>> Podívejte se na naši nabídku nádob na zimní posyp <<<